Geille kut tienerkontjes

Janneman, je kakelt nog beter dan een mesjogge kip. Ben ik effies blij dat ik uit de buurt ben!!!! Groetjes uit kil en lekker nat holland en smakkie voor aida en tot….. Ik werkte als ambulancechauffeur in het Leger des Heilsziekenhuis. Volgens mijn papieren was ik 18, dat ik in werkelijkheid 16 was, was een ander verhaal. Enkele verpleegsters waren uitgenodigd het marinehospitaal te bezoeken, ik bracht ze en liep verder met ze mee.

Niks geen tropische ziekten, gewoon geslachtsziekten kreeg ik te horen. Zo leer je nog eens wat. Zo leer je nog eens wat, deze afd. Het was in de tropen een groot probleem en niet alleen bij de Hollandse soldaten. Kan alleen in de Java Post. De SN werd ook benut om de Pacèt,Kutu² van je lijf te houden di waktu patroullie masuk rimba.

Ook honden werden mee in gesmeerd om de vele ongewenste beesies te verwijderen. En wat het geweer betrefd,in de loop in laten werken ,doorhalen resultaat als een spiegel,zo ook de douw bij ontdekking. De onderste uit de kan.! De hoofdweg waar we woonden, de Kebon Kelapa leidde naar de paratroepen kampement Tegalega in Zuid Bandung.

Maar alle gangetjes die eruit kwamen hadden bordjes staan met Verboden Toegang voor Militairen. Al gauw had de plaatselijke bevolking dit herdoopt tot Perboden Ngungang. Verboden te bestijgen Op een dag maakte ik mee dat een militair, gezeten in een becak fiets taxi werd achtervolgd door een schreeuwende vrouw.

Waarschijnlijk heeft hij niet betaald of niet genoeg. Leuk heel leuk…volgens mij werden er voor indie militairen geworven met dezelfde lokkertjes als toendertijd in Harderwijk: Werd er nog gevochten ja? Wat een appart verhaal. Ik herken wel iets ondanks dat ik er niet ben geweest.

Ik wil ze dan graag verwijzen naar http: Uiteraard ook van anderen. Ik mag dan zgn. Niet genoeg bytes voor de PC om te vertellen……hahaha…. Ik zou niet weten. Het concubinaat was in vele cultuurondernemingen een etterend gezwel, maar ook in de kazernes was het een gruwel. Op de Classisvergadering van was een brief van 12 onderofficieren, waarin deze broeders, er sterk op aandrongen, dat de classis ernstig zou protesteren tegen her toegstane concubinaat in de kazerne.

De 12 deden dat in opdracht van de militaire vereniging later onderofficierenorganisatie Pro Rege. Dit werd dus van hogerhand geregeld. Het was in strijd met de taak van de Christelijke Overheid, een belediging van het gevoel en de overtuiging der christelijke militairen en een bespotting van Gods Woord en gebod. De laatste kan hij ontwijken, de kazerne is zijn woning. Hij kan niet ontkomen aan de verleidingen in de kazerne; binnenskamers, buiten, in de keuken, bij de WC en de wasgelegenheden, op wacht, overal loert de verleidende, lekkende zonde op hem..

De Claasis heeft voortdurend geprotesteerd bij de Overheid tegen zulke hemeltergende toestanden. De Gereformeerde, Protestantse en R. K kerken in Medan bestreden gezamelijk dit kwaad. In Nederland werden waarschuwingen verspreid om geen dienst te nemen bij maatschappijen die zich met dergelijke onzedelijke praktijken ophielden. Deze protesten bleven niet zonder uitwerking. In kon worden gerapporteerd, dat de Overheid zou verbieden het trouwverbod in arbeidsovereenkomsten op te nemen.

Wat het leger betrof werden er ook wel enige vorderingen gemaakt, maar de commissie, die deze zaak behandelde, rapporteerde bij monde van de Heer C. Er diende een goede geestelijke verzorging voor de militairen te zijn, liefst door militaire ouderlingen, de militaire tehuizen moesten worden ondersteund enz.

Naar deze raad is geluisterd ook. Zelf herinner ik me, dat ik, toen ik in mijn dienstplicht moest vervullen, reeds op de 2de of 3de dag in de kazernes ouderling van Oostrum op bezoek had, die alle Gereformeerde jongens kwam opzoeken. In cultures veranderde het ook. Maar in feite was het, zo voegde Dr. De vrouw had haar intrede gedaan in de planterswereld en zij schiep een andere sfeer. Maar niet, dan nadat de kerken hadden gesproken. Een vraag mijnerzijds die maar gedeeltelijk met het bovenstaande te maken heeft: Heeft u meer autobiografische informatie over de genoemde ouderling Van Oostrum?

Haisma is overleden in februari te Tjimahi. Deze zijn in en uitgegeven. Deze vraag stel ik u omdat u naamgenoot bent van Van Oostrum en u mogelijk meer informatie heeft over deze ouderling, KNIL-militair en latere dominee op art.

Heeft u ook een eigen emailadres zodat we buiten de site contact met elkaar kunnen hebben? Duizenden nederlanders werden met bootladingen naar Indië gebracht en deze jong mannen woonden niet in gecontroleerde kampementen,meestal vaak zonder enig normaal vermaak in een land ,met voor hen totaal onbekend gewoonten en zeden. Voorbeeldje; waarom werden 10tallen dames opgepakt ,in een bewaakte kamp te Pulau Braien Medan en daarbij zonder enige vorm van proces opgesloten. In een tyd voordat de 2 oorlogen politionele acties waren begonnen.

Of het vooroorlogs Indië of Totale chaos na betreft , maakt denk ik niet zoveel uit met betrekking tot taboes. Men spreekt er niet graag over…. Excessen Toch kwamen ook excessen voor. Henk Blom kan zich één geval herinneren: Ik was met mijn bataljon gelegerd in Ambarawa op midden-Java.

Er was een korporaal bij mijn bataljon maar ik kende hem niet persoonlijk. Op een nacht ging hij de kampong in, waar hij aanpapte met een meisje. Hij heeft haar toen verkracht. Ze was heel jong, nog onder de achttien.

Blom beschrijft hoe de zaak aan het rollen kwam: De dader is toen door het meisje aangewezen en hij verdween een jaar in de cel. Ik ben hoofd verpleger geweest van de bamboe kamp te cimahi ,altijd druk in de klienik,want in de buurt is de hoeren buurt tjibolang,het is verboden voorsoldaten maar toch.

De reden was dat het opper bevel dit verbood en gevangenis straf zou het resultaat zijn. In tegenstelling gebruikten de Soviets verkrachting als een wapen van oorlog en moedigden hun soldaten aan om te verkrachten. De grootse massa verkrachting in recorded history De Amerikanen hebben in Duitsland en Italie daar ook schuld aan, alhoewel op een mindere schaal.

Er was een geval waar Eisenhower bv. Dat wat anderen hebben uitgespookt doet niet af aan het feit wat Nederlandse soldaten hebben achtergelaten in Indie zoals B. Daar blijkt de ex-koloniaal oom Ben na 60 jaar te ontdekken dat hij een generaties Indische Nedeerlanders gejongd heeft. Beter laat dan nooit.. Heel interessant en goed beschreven verhaal! Ik ben een totok, geboren in in het R.

Ziekenhuis van Surabaya — wij woonden in Malang. Een familielid — van de Poel — is in die rampzalige oorlog van tot als jonge jongen overleden.

Godzijdank heeft Piet Scheele het overleefd. Je reageert onder je WordPress. Je reageert onder je Twitter account. Je reageert onder je Facebook account. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten. Schrijf u in met uw e-mailadres om dit blog te volgen en aankondigingen van nieuwe berichten per e-mail te ontvangen.

Naar de inhoud springen. Over mij Java Post Op zoek? Seks in de tropen Geplaatst op 15 juli door buitenzorg. We waren nog jongens…. Print E-mail Facebook Twitter Pinterest. Dit bericht werd geplaatst in 3. Bersiap en Merdeka, en getagged met dienstplichtigen , politionele actie , seks , Sumatra , voorbehoedmiddelen.

Maak dit favoriet permalink. Wat een leuk verhaal. Ja, geheel mee eens. A nony mouse zegt: Zoiets zou mooi passen in de rubriek: Ben von Stockhausen zegt: Jeanette van Oostrum zegt: Geachte mevrouw Van Oostrum, Een vraag mijnerzijds die maar gedeeltelijk met het bovenstaande te maken heeft: Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet, Nicolaesz Vlaming. Met dank, Gerard Lemmens. Geef een reactie Reactie annuleren Vul je reactie hier in Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen. E-mailadres verplicht Adres wordt niet getoond. Brooms are also used by some curlers as a balancing aide during delivery of the stone. The curling stone or rock used in the game weighs a maximum of 44 lbs. If the handle is rotated across the body clockwise for a right-handed thrower, counter-clockwise for a leftie , the shot is said to be an in-turn, and if rotated away from the body counter-clockwise for a right-handed thrower, clockwise for a leftie , it is an out-turn.

This small running surface allows the pebble applied to the ice to have an effect on the action of the rock. On properly prepared ice the rock's path will bend curl in the direction the front edge of the rock is turning, especially toward the end of its trip. The degree of curl depends on several factors, including the preparation of the ice and the flattening of common paths to the house during the game. Ice on which the rocks curl well is said to be swingy. The Scots in particular believe that the best quality curling stones are made from a specific type of granite called "Ailsite", found on the Ailsa Craig, an island off the Ayrshire coast.

Most curling stones are made from this granite. The handle is coated in metallic paint; the circuitry detects the relative charge of the thrower's hand contact to determine if they are still in contact, and a linear field is established at the hog line to indicate its location to the internal sensor.

Lights at the base of the handle indicate whether contact was sustained past the line or not. Although the rock is designed to be delivered by players grasping the handle as they slide down the ice, a special "delivery stick" may be used by players incapable of delivering the rock in this fashion. Such a stick is designed to attach to the handle so that it can be released without requiring the player to place a hand on the handle in a crouched position.

This allows the game to be played by players with disabilities, as well as those unable to crouch comfortably. According to the Canadian Curling Association Rules of Curling, "The use of a curling aid commonly referred to as a 'delivery stick' which enables the player to deliver a stone without placing a hand on the handle is considered acceptable.

Recreational games are more commonly only eight or even six ends. An end consists of each player from both teams throwing two rocks with the players on each side alternating shots, for a total of sixteen rocks. If the teams are tied at the completion of ten ends an extra end is played to break the tie. If the match is still tied after the extra end, play continues for as many ends as may be required to break the tie.

The winner is the team with the highest score after all ends have been completed see Scoring below. In international competition each side is given 73 minutes to complete all of their throws. Each team is also allowed two 60 second timeouts per ten end game.

If extra ends are required each team is allowed 10 minutes of playing time to complete their throws during the extra end. One added 60 second timeout is allowed in each extra end. While the first three players throw their rocks, the skip remains at the far end of the ice to guide the players. While the skip is throwing, the third takes this role. Thus, each time a rock is thrown, there is one player throwing the rock, and another player at the far end. The two remaining players, equipped with brooms, follow the rock and assist in guiding its trajectory by sweeping the ice before the rock.

Sweeping causes the rock to decrease its curl but travel a greater distance. The sweeping players combine directions from the skip, or the thrower, with their own instincts for the weight of the rock, as well as extremely precise timing, to guide the rock into the appropriate position. Often when giving instructions, the thrower or skip will yell "HARD.

Teams confer between throws to determine where they will attempt to place the next rock. There are many variations of these shots, however. Draws are shots in which the stone is thrown only to reach the house, while takeouts are shots designed to remove stones from play. Choosing which shot to play will determine whether the thrower will use an in-turn or out turn, for a right-handed person, the clockwise and counter-clockwise rotation of the stone, respectively.

Possible draw shots include guard, raise, come around, and freeze. Takeout shots include peel, hit and roll, chip and hack. For a more complete listing look at the Glossary of curling terms.

These are known as guard rocks. If the guard rocks are removed, they are replaced and the opponent's rock is removed from play. This rule is known as the four-rock rule or the free-zone rule; some people and leagues play with a three-rock rule, where the rule is in place until three rocks are played. This rule, a relatively recent addition to curling, was added in response to a strategy of "peeling" opponents' guard stones knocking them out of play at an angle that caused the shooter's stone to also roll out of play, leaving no stones on the ice.

Skilled teams leading a game would employ this strategy to prevent their opponents from "stealing" an end scoring without having the last rock, or hammer by placing guard stones and later trying to draw around them and using them for protection. The team with the hammer could peel rock after rock, which would blank the end, keeping the last rock advantage for another end. While a sound strategy, this made for an unexciting game.

This is a typical curling score-board used at clubs, which is vastly different from the ones used on television. Before the game, teams typically decide who gets the hammer in the first end by coin toss or similar method. In tournaments, this is typically assigned, giving every team the first-end hammer in half their games. In all subsequent ends, the hammer belongs to the team that did not score in the preceding end.

In the event that neither team scores, the hammer remains with the same team. Naturally, it is easier to score points with the hammer than without; in tournament play, the team with the hammer generally tries to score two or more points.

If only one point is possible, the skip will often try to avoid scoring at all in order to retain the hammer until the next end, when two or more points may be possible. This is called a blank end. Scoring without the hammer is commonly referred to as stealing, or a steal, and is much more difficult. Rocks that are not in the house further from the center than the outer edge of the foot ring do not score even if no opponent's rock is closer.

A rock is considered in the house if any portion of its edge is over any portion of the foot ring. Since the bottom of the rock is rounded, a rock just barely in the house will not have any actual contact with the ring, which will pass under the rounded edge of the stone, but it still counts.

The score is usually marked on a scoreboard of some sort. There are two different types of scoreboards used for curling. One is the baseball type scoreboard, which is usually used for televised games. On this scoreboard the ends are marked by columns 1 through 10 or 11 for the possibility of an extra end to break ties plus an additional column for the total. The number of points each team gets in an end is marked this way.

The other form of scoreboard is the one used in most curling clubs see photo. It is set up in the same way, except the numbered row indicated points not ends, and it can be found between the rows for the team.

The numbers placed are indicative of the end. If the red team scores 3 points in the first end called a three-ender , then a one indicating the first end is placed beside the number three in the red row. This scoreboard works because only one team can get points in an end. However, some confusion can exist if no team gets points in an end. This is called a blank end and the end number usually goes in the furthest column on the right in the row of the team who has the hammer last rock advantage.

When a team feels it is impossible or near impossible to win a game, they will shake hands with the opposing team to indicate surrender. This may occur at any point during the game, but usually happens near the end. When a game is ended by normal means, both teams will shake hands as well. This is often accompanied by saying "Good game!

However, all scoring disputes are handled by the third, or vice-skip. No players other than the third from each team should be in the house while score is being debated.

In tournament play the most frequent circumstance in which a decision has to be made by someone other than the third is the failure of the thirds to agree on which rock is closest to the button. An independent official then measures the distances using a specially designed device that pivots at the center of the button. When no independent officials are available, the thirds measure the distances. Curling is particularly popular in Canada. Improvements in ice making and changes in the rules to increase scoring and promote complex strategy have increased the already high popularity of the sport in Canada, and large television audiences watch frequent curling telecasts, especially the Tournament of Hearts the national championship for women , the Brier the national championship for men , and the women's and men's world championships.

Despite the Canadian province of Manitoba's small population, teams from that province have won the Brier more times than teams from any other province. The Tournament of Hearts and the Brier are contested by provincial and territorial champions, and the world championships by national champions.

Curling is the provincial sport of Saskatchewan, home of one of the most famous curlers, the late Sandra Schmirler, who led her team to the first ever gold medal in women's curling in the Winter Olympics. When she died a year later from breast cancer, over 15, attended her funeral.

Curling survives as a people's sport, returning to the Winter Olympics in with men's and women's tournaments after not having been on the official Olympic program since that year's curling competition, for men only, was confirmed as official by the IOC in Because accuracy, strategy, skill, and experience are more valuable in curling than traditional sports virtues of speed, stamina, and strength, most competitive curlers are older than their counterparts in other sports.

However, there are many young teams who turn heads, and junior curling is quite popular, with national finals being televised nationwide in Canada. The first world curling championship in the sport was limited to men and was known as the "Scotch Cup" held in Falkirk and Edinburgh, Scotland, in The first ever world title was won by the Canadian team from Regina, Saskatchewan, skipped by Ernie Richardson. The complex nature of positions and the level of precision required has led to curling sometimes being called "Chess on Ice.

The competitor must not only be able to have an extensive understanding of classical mechanics with an emphasis on friction, but must be able to apply this knowledge to the playing field. This is a commonly overlooked fact, often making curling seem like a somewhat dull sport.

Button - The center bullseye of the house Curl - Movement of a moving rock away from a straight line. Draw - A shot that lands in play without hitting another stone out, as opposed to a takeout shot.

End - Similar to an inning in baseball. In an end, each team throws 8 rocks, 2 per player in alternating fashion. Guard - A shot that lands in front of the house. Guards are used so that future rocks will curl around it and be protected.

Hack - Similar to a starting block in track and field, the foothold device where the person who throws the rock pushes off for delivery. Hammer - A nickname for the last rock in an end. House - The three concentric circles where points are scored. Hog line - The line which the stone must completely cross to be considered in play; the other hog line indicates the line before which the thrower must let go of the rock during delivery.

Pebble Small droplets of water on the ice that cause irregularities on the surface Rink - A curling team. Rock - Those things you slide down the ice! Shot rock - The rock in the house closest to the button. The next closest rocks are second shot and third shot. Skip - The name given to the player who calls the shots and traditionally throws the last two rocks. This is the most experienced player on a team. Tee line - The line that goes across the house, splitting it into two halves.

Weight - The amount of momentum given to a rock when released by the thrower; more weight travels faster, less weight travels slower. If extra ends are required each team is allowed 10 minutes of playing time to co. Salomon Kalou Ga naar: Hij is de jongere broer van Bonaventure Kalou, en maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor Feyenoord 1. Kalou kan als links- en rechtsbuiten en uiteraard als spits uit de voeten. In haalde Kalou niet alleen het sportnieuws, maar dook zijn naam regelmatig op in het alledaagse nieuws.

Kalou zelf gaf in de media aan wel oren naar de club uit Eindhoven te hebben, maar Feyenoord hield hem aan zijn contract. Niet veel later ontstond er commotie rondom Kalou en zijn teamgenoot Dirk Kuijt. Beide spelers zouden volgens het Algemeen Dagblad door Feyenoord verkocht zijn aan een buitenlands bedrijf zonder dat de beide spelers daarvan op de hoogte waren. Feyenoord ontkende alles en trok uiteindelijk ook aan het langste eind toen de krant een rectificatie plaatste.

Onder het document dat de krant onder ogen had gezien stond een valse handtekening. Al met al was het resultaat dat de "K2" zoals de voorhoede van Feyenoord Kalou en Kuijt liefkozend genoemd wordt in Rotterdam bleef. Ook kwam Kalou in het nieuws omtrent zijn mogelijke naturalisatie tot Nederlander. Kalou liet in de media weten wel oren te hebben naar het Nederlands elftal.

Kalou kwam nog nooit uit voor de nationale ploeg van Ivoorkust en kan zodoende in aanmerking komen voor Nederland, mits hij genaturaliseerd zal worden. Zijn broer Bonaventure had hem deze tip gegeven, nadat hij zelf regelmatig problemen had ondervonden met de Ivoriaanse bond. Bondcoach Marco van Basten ziet Kalou als een groot voetbaltalent en had vrijwel direct oren naar deze mogelijke naturalisatie.

Er werd dan ook snel werk van gemaakt, echter zat minister Rita Verdonk dwars. De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie meende dat Kalou niet in aanmerking zou kunnen komen voor een versnelde naturalisatieprocedure en Kalou zou geduld moeten betrachten.

Hierdoor zou hij zeker het WK voetbal mislopen en zou hij zich pas kunnen richten op het volgende grote toernooi. Van Basten is echter zo gecharmeerd van de kunsten van Kalou dat hij het er niet bij laat zitten. Hij krijgt medestanders, waaronder voetballegende Johan Cruijff, maar ondanks dat de voetbalkenners het over eens zijn dat Kalou van meerwaarde voor het Nederlands elftal is bleef Verdonk voet bij stuk houden en wees het verzoek voor een tweede maal af.

Hierop werd besloten om een zaak aan te spannen voor de rechter. Op 9 december deed de rechter uitspraak. De uitkomst was teleurstellend voor Verdonk, maar positief voor Kalou en Van Basten.

De rechter bepaalde namelijk dat Verdonk opnieuw zal moeten kijken of Kalou in aanmerking komt voor een versnelde naturalisatieprocedure.

Verdonk heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen deze uitspraak, of zij moet binnen diezelfde termijn opnieuw een beslissing genomen hebben over het verzoek van Kalou. Van Basten kondigde in de rechtzaal aan dat als Kalou een Nederlands paspoort zou krijgen hij zeker is van een plaats binnen de selectie. Hiermee is Kalou feitelijk de eerste speler die door Van Basten is geselecteerd.

Op diezelfde 9 december vond in Leipzig de loting plaats voor het WK. Het lot bepaalde dat Nederland werd ingedeeld in een groep met Ivoorkust. Mocht Kalou het WK halen, dan zal hij daar aantreden tegen zijn eigen landgenoten en hoogstwaarschijnlijk tegen zijn eigen broer. Privacybeleid Over Wikipedia Voorbehoud 6. En dat staat bijna gelijk aan een heusch scheldwoordenboek.

.

Tantra spijkenisse massage prive limburg
Janneman, je kakelt nog beter dan een mesjogge kip. Ben ik effies blij dat ik uit de buurt ben!!!! Groetjes uit kil en lekker nat holland en smakkie voor aida en tot….. Ik werkte als ambulancechauffeur in het Leger des Heilsziekenhuis. Volgens mijn papieren was ik 18, dat ik in werkelijkheid 16 was, was een ander verhaal.

Enkele verpleegsters waren uitgenodigd het marinehospitaal te bezoeken, ik bracht ze en liep verder met ze mee. Niks geen tropische ziekten, gewoon geslachtsziekten kreeg ik te horen. Zo leer je nog eens wat. Zo leer je nog eens wat, deze afd. Het was in de tropen een groot probleem en niet alleen bij de Hollandse soldaten.

Kan alleen in de Java Post. De SN werd ook benut om de Pacèt,Kutu² van je lijf te houden di waktu patroullie masuk rimba.

Ook honden werden mee in gesmeerd om de vele ongewenste beesies te verwijderen. En wat het geweer betrefd,in de loop in laten werken ,doorhalen resultaat als een spiegel,zo ook de douw bij ontdekking. De onderste uit de kan.! De hoofdweg waar we woonden, de Kebon Kelapa leidde naar de paratroepen kampement Tegalega in Zuid Bandung.

Maar alle gangetjes die eruit kwamen hadden bordjes staan met Verboden Toegang voor Militairen. Al gauw had de plaatselijke bevolking dit herdoopt tot Perboden Ngungang. Verboden te bestijgen Op een dag maakte ik mee dat een militair, gezeten in een becak fiets taxi werd achtervolgd door een schreeuwende vrouw. Waarschijnlijk heeft hij niet betaald of niet genoeg.

Leuk heel leuk…volgens mij werden er voor indie militairen geworven met dezelfde lokkertjes als toendertijd in Harderwijk: Werd er nog gevochten ja? Wat een appart verhaal. Ik herken wel iets ondanks dat ik er niet ben geweest. Ik wil ze dan graag verwijzen naar http: Uiteraard ook van anderen. Ik mag dan zgn.

Niet genoeg bytes voor de PC om te vertellen……hahaha…. Ik zou niet weten. Het concubinaat was in vele cultuurondernemingen een etterend gezwel, maar ook in de kazernes was het een gruwel. Op de Classisvergadering van was een brief van 12 onderofficieren, waarin deze broeders, er sterk op aandrongen, dat de classis ernstig zou protesteren tegen her toegstane concubinaat in de kazerne. De 12 deden dat in opdracht van de militaire vereniging later onderofficierenorganisatie Pro Rege.

Dit werd dus van hogerhand geregeld. Het was in strijd met de taak van de Christelijke Overheid, een belediging van het gevoel en de overtuiging der christelijke militairen en een bespotting van Gods Woord en gebod. De laatste kan hij ontwijken, de kazerne is zijn woning. Hij kan niet ontkomen aan de verleidingen in de kazerne; binnenskamers, buiten, in de keuken, bij de WC en de wasgelegenheden, op wacht, overal loert de verleidende, lekkende zonde op hem..

De Claasis heeft voortdurend geprotesteerd bij de Overheid tegen zulke hemeltergende toestanden. De Gereformeerde, Protestantse en R. K kerken in Medan bestreden gezamelijk dit kwaad. In Nederland werden waarschuwingen verspreid om geen dienst te nemen bij maatschappijen die zich met dergelijke onzedelijke praktijken ophielden. Deze protesten bleven niet zonder uitwerking.

In kon worden gerapporteerd, dat de Overheid zou verbieden het trouwverbod in arbeidsovereenkomsten op te nemen. Wat het leger betrof werden er ook wel enige vorderingen gemaakt, maar de commissie, die deze zaak behandelde, rapporteerde bij monde van de Heer C.

Er diende een goede geestelijke verzorging voor de militairen te zijn, liefst door militaire ouderlingen, de militaire tehuizen moesten worden ondersteund enz. Naar deze raad is geluisterd ook. Zelf herinner ik me, dat ik, toen ik in mijn dienstplicht moest vervullen, reeds op de 2de of 3de dag in de kazernes ouderling van Oostrum op bezoek had, die alle Gereformeerde jongens kwam opzoeken.

In cultures veranderde het ook. Maar in feite was het, zo voegde Dr. De vrouw had haar intrede gedaan in de planterswereld en zij schiep een andere sfeer. Maar niet, dan nadat de kerken hadden gesproken. Een vraag mijnerzijds die maar gedeeltelijk met het bovenstaande te maken heeft: Heeft u meer autobiografische informatie over de genoemde ouderling Van Oostrum? Haisma is overleden in februari te Tjimahi.

Deze zijn in en uitgegeven. Deze vraag stel ik u omdat u naamgenoot bent van Van Oostrum en u mogelijk meer informatie heeft over deze ouderling, KNIL-militair en latere dominee op art. Heeft u ook een eigen emailadres zodat we buiten de site contact met elkaar kunnen hebben? Duizenden nederlanders werden met bootladingen naar Indië gebracht en deze jong mannen woonden niet in gecontroleerde kampementen,meestal vaak zonder enig normaal vermaak in een land ,met voor hen totaal onbekend gewoonten en zeden.

Voorbeeldje; waarom werden 10tallen dames opgepakt ,in een bewaakte kamp te Pulau Braien Medan en daarbij zonder enige vorm van proces opgesloten. In een tyd voordat de 2 oorlogen politionele acties waren begonnen. Of het vooroorlogs Indië of Totale chaos na betreft , maakt denk ik niet zoveel uit met betrekking tot taboes. Men spreekt er niet graag over…. Excessen Toch kwamen ook excessen voor. Henk Blom kan zich één geval herinneren: Ik was met mijn bataljon gelegerd in Ambarawa op midden-Java.

Er was een korporaal bij mijn bataljon maar ik kende hem niet persoonlijk. Op een nacht ging hij de kampong in, waar hij aanpapte met een meisje. Hij heeft haar toen verkracht. Ze was heel jong, nog onder de achttien. Blom beschrijft hoe de zaak aan het rollen kwam: De dader is toen door het meisje aangewezen en hij verdween een jaar in de cel. Ik ben hoofd verpleger geweest van de bamboe kamp te cimahi ,altijd druk in de klienik,want in de buurt is de hoeren buurt tjibolang,het is verboden voorsoldaten maar toch.

De reden was dat het opper bevel dit verbood en gevangenis straf zou het resultaat zijn. In tegenstelling gebruikten de Soviets verkrachting als een wapen van oorlog en moedigden hun soldaten aan om te verkrachten.

De grootse massa verkrachting in recorded history De Amerikanen hebben in Duitsland en Italie daar ook schuld aan, alhoewel op een mindere schaal. Er was een geval waar Eisenhower bv. Dat wat anderen hebben uitgespookt doet niet af aan het feit wat Nederlandse soldaten hebben achtergelaten in Indie zoals B. Daar blijkt de ex-koloniaal oom Ben na 60 jaar te ontdekken dat hij een generaties Indische Nedeerlanders gejongd heeft.

Beter laat dan nooit.. Heel interessant en goed beschreven verhaal! Ik ben een totok, geboren in in het R. Ziekenhuis van Surabaya — wij woonden in Malang. Een familielid — van de Poel — is in die rampzalige oorlog van tot als jonge jongen overleden. Godzijdank heeft Piet Scheele het overleefd. Je reageert onder je WordPress.

Je reageert onder je Twitter account. Je reageert onder je Facebook account. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten. Schrijf u in met uw e-mailadres om dit blog te volgen en aankondigingen van nieuwe berichten per e-mail te ontvangen. Naar de inhoud springen. Over mij Java Post Op zoek? Seks in de tropen Geplaatst op 15 juli door buitenzorg. We waren nog jongens…. Print E-mail Facebook Twitter Pinterest. Dit bericht werd geplaatst in 3.

Bersiap en Merdeka, en getagged met dienstplichtigen , politionele actie , seks , Sumatra , voorbehoedmiddelen. Maak dit favoriet permalink. Wat een leuk verhaal. Ja, geheel mee eens. A nony mouse zegt: Zoiets zou mooi passen in de rubriek: Ben von Stockhausen zegt: Jeanette van Oostrum zegt: Geachte mevrouw Van Oostrum, Een vraag mijnerzijds die maar gedeeltelijk met het bovenstaande te maken heeft: Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet, Nicolaesz Vlaming. Met dank, Gerard Lemmens. Geef een reactie Reactie annuleren Vul je reactie hier in Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen. E-mailadres verplicht Adres wordt niet getoond. Brooms are also used by some curlers as a balancing aide during delivery of the stone. The curling stone or rock used in the game weighs a maximum of 44 lbs. If the handle is rotated across the body clockwise for a right-handed thrower, counter-clockwise for a leftie , the shot is said to be an in-turn, and if rotated away from the body counter-clockwise for a right-handed thrower, clockwise for a leftie , it is an out-turn.

This small running surface allows the pebble applied to the ice to have an effect on the action of the rock. On properly prepared ice the rock's path will bend curl in the direction the front edge of the rock is turning, especially toward the end of its trip.

The degree of curl depends on several factors, including the preparation of the ice and the flattening of common paths to the house during the game.

Ice on which the rocks curl well is said to be swingy. The Scots in particular believe that the best quality curling stones are made from a specific type of granite called "Ailsite", found on the Ailsa Craig, an island off the Ayrshire coast.

Most curling stones are made from this granite. The handle is coated in metallic paint; the circuitry detects the relative charge of the thrower's hand contact to determine if they are still in contact, and a linear field is established at the hog line to indicate its location to the internal sensor. Lights at the base of the handle indicate whether contact was sustained past the line or not.

Although the rock is designed to be delivered by players grasping the handle as they slide down the ice, a special "delivery stick" may be used by players incapable of delivering the rock in this fashion. Such a stick is designed to attach to the handle so that it can be released without requiring the player to place a hand on the handle in a crouched position. This allows the game to be played by players with disabilities, as well as those unable to crouch comfortably.

According to the Canadian Curling Association Rules of Curling, "The use of a curling aid commonly referred to as a 'delivery stick' which enables the player to deliver a stone without placing a hand on the handle is considered acceptable.

Recreational games are more commonly only eight or even six ends. An end consists of each player from both teams throwing two rocks with the players on each side alternating shots, for a total of sixteen rocks. If the teams are tied at the completion of ten ends an extra end is played to break the tie. If the match is still tied after the extra end, play continues for as many ends as may be required to break the tie.

The winner is the team with the highest score after all ends have been completed see Scoring below. In international competition each side is given 73 minutes to complete all of their throws. Each team is also allowed two 60 second timeouts per ten end game. If extra ends are required each team is allowed 10 minutes of playing time to complete their throws during the extra end.

One added 60 second timeout is allowed in each extra end. While the first three players throw their rocks, the skip remains at the far end of the ice to guide the players. While the skip is throwing, the third takes this role. Thus, each time a rock is thrown, there is one player throwing the rock, and another player at the far end.

The two remaining players, equipped with brooms, follow the rock and assist in guiding its trajectory by sweeping the ice before the rock. Sweeping causes the rock to decrease its curl but travel a greater distance. The sweeping players combine directions from the skip, or the thrower, with their own instincts for the weight of the rock, as well as extremely precise timing, to guide the rock into the appropriate position.

Often when giving instructions, the thrower or skip will yell "HARD. Teams confer between throws to determine where they will attempt to place the next rock.

There are many variations of these shots, however. Draws are shots in which the stone is thrown only to reach the house, while takeouts are shots designed to remove stones from play. Choosing which shot to play will determine whether the thrower will use an in-turn or out turn, for a right-handed person, the clockwise and counter-clockwise rotation of the stone, respectively. Possible draw shots include guard, raise, come around, and freeze. Takeout shots include peel, hit and roll, chip and hack.

For a more complete listing look at the Glossary of curling terms. These are known as guard rocks. If the guard rocks are removed, they are replaced and the opponent's rock is removed from play. This rule is known as the four-rock rule or the free-zone rule; some people and leagues play with a three-rock rule, where the rule is in place until three rocks are played.

This rule, a relatively recent addition to curling, was added in response to a strategy of "peeling" opponents' guard stones knocking them out of play at an angle that caused the shooter's stone to also roll out of play, leaving no stones on the ice. Skilled teams leading a game would employ this strategy to prevent their opponents from "stealing" an end scoring without having the last rock, or hammer by placing guard stones and later trying to draw around them and using them for protection.

The team with the hammer could peel rock after rock, which would blank the end, keeping the last rock advantage for another end. While a sound strategy, this made for an unexciting game. This is a typical curling score-board used at clubs, which is vastly different from the ones used on television. Before the game, teams typically decide who gets the hammer in the first end by coin toss or similar method.

In tournaments, this is typically assigned, giving every team the first-end hammer in half their games. In all subsequent ends, the hammer belongs to the team that did not score in the preceding end. In the event that neither team scores, the hammer remains with the same team.

Naturally, it is easier to score points with the hammer than without; in tournament play, the team with the hammer generally tries to score two or more points.

If only one point is possible, the skip will often try to avoid scoring at all in order to retain the hammer until the next end, when two or more points may be possible. This is called a blank end.

Scoring without the hammer is commonly referred to as stealing, or a steal, and is much more difficult. Rocks that are not in the house further from the center than the outer edge of the foot ring do not score even if no opponent's rock is closer.

A rock is considered in the house if any portion of its edge is over any portion of the foot ring. Since the bottom of the rock is rounded, a rock just barely in the house will not have any actual contact with the ring, which will pass under the rounded edge of the stone, but it still counts. The score is usually marked on a scoreboard of some sort.

There are two different types of scoreboards used for curling. One is the baseball type scoreboard, which is usually used for televised games. On this scoreboard the ends are marked by columns 1 through 10 or 11 for the possibility of an extra end to break ties plus an additional column for the total.

The number of points each team gets in an end is marked this way. The other form of scoreboard is the one used in most curling clubs see photo. It is set up in the same way, except the numbered row indicated points not ends, and it can be found between the rows for the team. The numbers placed are indicative of the end. If the red team scores 3 points in the first end called a three-ender , then a one indicating the first end is placed beside the number three in the red row.

This scoreboard works because only one team can get points in an end. However, some confusion can exist if no team gets points in an end.

This is called a blank end and the end number usually goes in the furthest column on the right in the row of the team who has the hammer last rock advantage. When a team feels it is impossible or near impossible to win a game, they will shake hands with the opposing team to indicate surrender.

This may occur at any point during the game, but usually happens near the end. When a game is ended by normal means, both teams will shake hands as well. This is often accompanied by saying "Good game!

However, all scoring disputes are handled by the third, or vice-skip. No players other than the third from each team should be in the house while score is being debated.

In tournament play the most frequent circumstance in which a decision has to be made by someone other than the third is the failure of the thirds to agree on which rock is closest to the button. An independent official then measures the distances using a specially designed device that pivots at the center of the button. When no independent officials are available, the thirds measure the distances. Curling is particularly popular in Canada. Improvements in ice making and changes in the rules to increase scoring and promote complex strategy have increased the already high popularity of the sport in Canada, and large television audiences watch frequent curling telecasts, especially the Tournament of Hearts the national championship for women , the Brier the national championship for men , and the women's and men's world championships.

Despite the Canadian province of Manitoba's small population, teams from that province have won the Brier more times than teams from any other province. The Tournament of Hearts and the Brier are contested by provincial and territorial champions, and the world championships by national champions. Curling is the provincial sport of Saskatchewan, home of one of the most famous curlers, the late Sandra Schmirler, who led her team to the first ever gold medal in women's curling in the Winter Olympics.

When she died a year later from breast cancer, over 15, attended her funeral. Curling survives as a people's sport, returning to the Winter Olympics in with men's and women's tournaments after not having been on the official Olympic program since that year's curling competition, for men only, was confirmed as official by the IOC in Because accuracy, strategy, skill, and experience are more valuable in curling than traditional sports virtues of speed, stamina, and strength, most competitive curlers are older than their counterparts in other sports.

However, there are many young teams who turn heads, and junior curling is quite popular, with national finals being televised nationwide in Canada.

The first world curling championship in the sport was limited to men and was known as the "Scotch Cup" held in Falkirk and Edinburgh, Scotland, in The first ever world title was won by the Canadian team from Regina, Saskatchewan, skipped by Ernie Richardson. The complex nature of positions and the level of precision required has led to curling sometimes being called "Chess on Ice.

The competitor must not only be able to have an extensive understanding of classical mechanics with an emphasis on friction, but must be able to apply this knowledge to the playing field.

This is a commonly overlooked fact, often making curling seem like a somewhat dull sport. Button - The center bullseye of the house Curl - Movement of a moving rock away from a straight line. Draw - A shot that lands in play without hitting another stone out, as opposed to a takeout shot. End - Similar to an inning in baseball. In an end, each team throws 8 rocks, 2 per player in alternating fashion. Guard - A shot that lands in front of the house. Guards are used so that future rocks will curl around it and be protected.

Hack - Similar to a starting block in track and field, the foothold device where the person who throws the rock pushes off for delivery. Hammer - A nickname for the last rock in an end. House - The three concentric circles where points are scored. Hog line - The line which the stone must completely cross to be considered in play; the other hog line indicates the line before which the thrower must let go of the rock during delivery. Pebble Small droplets of water on the ice that cause irregularities on the surface Rink - A curling team.

Rock - Those things you slide down the ice! Shot rock - The rock in the house closest to the button. The next closest rocks are second shot and third shot. Skip - The name given to the player who calls the shots and traditionally throws the last two rocks.

This is the most experienced player on a team. Tee line - The line that goes across the house, splitting it into two halves. Weight - The amount of momentum given to a rock when released by the thrower; more weight travels faster, less weight travels slower.

If extra ends are required each team is allowed 10 minutes of playing time to co. Salomon Kalou Ga naar: Hij is de jongere broer van Bonaventure Kalou, en maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor Feyenoord 1. Kalou kan als links- en rechtsbuiten en uiteraard als spits uit de voeten. In haalde Kalou niet alleen het sportnieuws, maar dook zijn naam regelmatig op in het alledaagse nieuws. Kalou zelf gaf in de media aan wel oren naar de club uit Eindhoven te hebben, maar Feyenoord hield hem aan zijn contract.

Niet veel later ontstond er commotie rondom Kalou en zijn teamgenoot Dirk Kuijt. Beide spelers zouden volgens het Algemeen Dagblad door Feyenoord verkocht zijn aan een buitenlands bedrijf zonder dat de beide spelers daarvan op de hoogte waren. Feyenoord ontkende alles en trok uiteindelijk ook aan het langste eind toen de krant een rectificatie plaatste.

Onder het document dat de krant onder ogen had gezien stond een valse handtekening. Al met al was het resultaat dat de "K2" zoals de voorhoede van Feyenoord Kalou en Kuijt liefkozend genoemd wordt in Rotterdam bleef. Ook kwam Kalou in het nieuws omtrent zijn mogelijke naturalisatie tot Nederlander. Kalou liet in de media weten wel oren te hebben naar het Nederlands elftal. Kalou kwam nog nooit uit voor de nationale ploeg van Ivoorkust en kan zodoende in aanmerking komen voor Nederland, mits hij genaturaliseerd zal worden.

Zijn broer Bonaventure had hem deze tip gegeven, nadat hij zelf regelmatig problemen had ondervonden met de Ivoriaanse bond. Bondcoach Marco van Basten ziet Kalou als een groot voetbaltalent en had vrijwel direct oren naar deze mogelijke naturalisatie. Er werd dan ook snel werk van gemaakt, echter zat minister Rita Verdonk dwars.

De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie meende dat Kalou niet in aanmerking zou kunnen komen voor een versnelde naturalisatieprocedure en Kalou zou geduld moeten betrachten. Hierdoor zou hij zeker het WK voetbal mislopen en zou hij zich pas kunnen richten op het volgende grote toernooi.

Van Basten is echter zo gecharmeerd van de kunsten van Kalou dat hij het er niet bij laat zitten. Hij krijgt medestanders, waaronder voetballegende Johan Cruijff, maar ondanks dat de voetbalkenners het over eens zijn dat Kalou van meerwaarde voor het Nederlands elftal is bleef Verdonk voet bij stuk houden en wees het verzoek voor een tweede maal af.

Hierop werd besloten om een zaak aan te spannen voor de rechter. Op 9 december deed de rechter uitspraak. De uitkomst was teleurstellend voor Verdonk, maar positief voor Kalou en Van Basten.

De rechter bepaalde namelijk dat Verdonk opnieuw zal moeten kijken of Kalou in aanmerking komt voor een versnelde naturalisatieprocedure. Verdonk heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen deze uitspraak, of zij moet binnen diezelfde termijn opnieuw een beslissing genomen hebben over het verzoek van Kalou. Van Basten kondigde in de rechtzaal aan dat als Kalou een Nederlands paspoort zou krijgen hij zeker is van een plaats binnen de selectie.

Hiermee is Kalou feitelijk de eerste speler die door Van Basten is geselecteerd. Op diezelfde 9 december vond in Leipzig de loting plaats voor het WK. Het lot bepaalde dat Nederland werd ingedeeld in een groep met Ivoorkust. Mocht Kalou het WK halen, dan zal hij daar aantreden tegen zijn eigen landgenoten en hoogstwaarschijnlijk tegen zijn eigen broer.

Privacybeleid Over Wikipedia Voorbehoud 6. En dat staat bijna gelijk aan een heusch scheldwoordenboek.

.

Andere bericht en over Torino Het spel is dus echt geen 2. Toch minstens een 4. De opties zijn leuk wel een beetje kort k vind wel dat ze meer Sydney moeten nadoen meer een carriere zou leuk zijn Gast Joni Philips Eindredacteur op Op het moment dat je het uitgelopen hebt kun je je handen bijna niet meer bewegen van de pijn Gast Dan kun je net zo goed jeu de boule een olympische sport maken.

The game is generally believed to have been invented in 16th century Scotland, although two paintings both dated [1] by Pieter Brueghel the Elder depict Dutch peasants curling. Outdoor curling was very popular in Scotland between the 16th and the 19th centuries when the climate was cold enough to ensure good ice conditions every winter, and as a result the international governing body for curling, the World Curling Federation, is based in Perth, Scotland.

The game is most firmly established in Canada. The first curling club in the United States began in , and the game was introduced to Switzerland and Sweden before the end of the nineteenth century. Previous opinion was that all sports then were demonstration events. Curling was on that occasion played outdoors.

The origins of the word curling are not known. It was first used in print in in Perth, Scotland. Also known as "the roaring game" because of the sound the stones make while travelling over the pebble , curling probably does not take its name from the motion of the stones. In the early history of curling, the rocks were simply flat-bottomed river stones which were sometimes notched or shaped; the thrower had little control over the rock, and relied more on luck than skill to win.

One possible derivation is that it came from the old verb curr which describes a low rumble. Nevertheless, today a rock which deviates from a straight line is said to curl. Contents [hide] 1 Playing surface 2 Players curlers 2. Rocks must land between the hog line bottom of photo and the back line behind the rings and between the boards or out lines on the sides.

The curling arena is a sheet of ice feet A key part of the preparation is the spraying of fine water droplets onto the ice to create what is called pebble. The pebble creates friction with the bottom of the stone. As the bottom catches on the pebble, it turns to the inside or outside, causing the stone's path to 'curl'.

Players must push out of the hack to deliver their stones. Which foot they use is determined by whether they are left- or right-handed. On the sheet, a 12 foot 3. The centre of the house is marked by the junction of two lines that divide the house into quarters and is known as the button. The two lines are the centre line, which is drawn lengthwise down the centre of the sheet, and the tee line, drawn 16 feet 4.

Two other lines, the hoglines, are drawn parallel to each backboard and 37 feet The rings that surround the button are defined by their diameter as the four-foot, eight-foot, and twelve-foot rings. They are usually distinguished by colour.

The inner rings are merely a visual aid for judging which stone is closer to the centre; they do not affect scoring; however, a stone that is not at least touching the outside of the foot ring i. Twelve feet behind the button therefore 4 feet from the backboard , the centre line is crossed at right angles by the hack line. The hack is a device used to provide traction to the curler making a shot; the curler places the foot he or she will push off with in the hack.

On indoor rinks there are usually two fixed hacks, rubber-lined holes, one each side of the centre line with the inside edge no more than three inches 7. A single moveable hack may also be used. Graphical depiction of a curling sheet. The team members are named according to the order in which they throw in each end. The lead or first for each team throws first, followed by the second, third also vice skip, vice, or mate , and the skip who is the team captain; this order is not mandatory, and some prominent teams for example, Randy Ferbey's and Brad Gushue's reverse the order in which the skip and third throw.

Depending on the tradition, the lead may flip a coin with the opposing lead to determine who will have last rock advantage at the beginning of a game. The winner of the toss has the option to pick either last rock, or the colour of the rocks they wish to play with. Again, in major tournaments, these decisions are usually made beforehand. Strategically, the lead usually has similar shots from end to end, usually throwing guards or draws. The lead usually sweeps for the second, third and skip [edit] Second The second throws the third and fourth rocks in an end.

The second usually sweeps for all other players. The third usually assists the skip in his or her duties. When it is the skip's turn to throw, it is usually the third who holds the broom for the skip. Depending on the tradition, the third is also the player charged with keeping score. When the third's team scores, the third will alter the score-board accordingly. The third also must reach an agreement with the opposing third after the end of an end over who scored and how many points.

If there is a disagreement, or uncertainty, the thirds may measure the rocks to see which ones are closer. At this time, only the thirds are allowed in the house. Of course, in major tournaments, the scorekeeping is left to an official. Usually, the thirds sweep for the second and the lead.

The skip is the one that holds the broom indicating where the player throwing must aim. When it is the skip's turn to throw, another player usually the third holds the broom. The skip rarely does any sweeping, except in the playing area- behind the hog line. The skip is required to stay out of the playing area when it is the other team's shot. The skip usually throws the last two rocks of the end, however some teams have the skip throwing in other positions.

Except in International or some National and Provincial events in Canada, Quebec or the US only , a team's name will usually be the last name of the skip. For example, Randy Ferbey's foursome will be known as "Team Ferbey" unless they are in the National or World Championships they would be known as team Alberta and Team Canada, respectively.

In international rules, the skip when he or she is not throwing is the only player allowed to sweep behind the tee-line. The slider shoe center , with its thin Teflon surface, is worn during delivery to slide on the ice; a slip-on gripper left is worn over the slider at other times; the other shoe right has a rough surface to give traction on the ice.

When curling, players need to wear specially designed shoes. The sole of one shoe has a thin strip of Teflon or another type of smooth surface, called a slider. Inexpensive sliders can be purchased and attached to any shoes by means of an elastic band. This enables curlers to slide out of the hack when delivering a rock. Left-handed curlers wear this shoe on their right foot, while right-handed curlers wear it on their left.

The other shoe has a thin layer of rubber to maximize traction on the ice. Another piece of footwear is the gripper, which can slide on and off the shoe with the slippery surface. This is also usually made of rubber. This piece of equipment is needed when a player is sweeping, and needs traction with both feet.

The curling broom is used to sweep the ice surface in front of the rock. Aggressive sweeping in front of the rock momentarily melts the ice, which lessens friction, therefore lessening the deceleration of the rock, while straightening the trajectory of the rock.

The broom can also be used to clean debris off the ice. The skip will also hold the broom at the opposite end of the rink from the delivering player to show the deliverer where to aim the rock.

In earlier days, brooms were made of corn strands and were similar to household brooms. Brushes were used primarily by elderly curlers as a substitute for corn brooms.

Today, brushes have replaced traditional corn brooms at every level of curling, but are universally referred to as brooms. Brooms are also used by some curlers as a balancing aide during delivery of the stone. The curling stone or rock used in the game weighs a maximum of 44 lbs. If the handle is rotated across the body clockwise for a right-handed thrower, counter-clockwise for a leftie , the shot is said to be an in-turn, and if rotated away from the body counter-clockwise for a right-handed thrower, clockwise for a leftie , it is an out-turn.

This small running surface allows the pebble applied to the ice to have an effect on the action of the rock. On properly prepared ice the rock's path will bend curl in the direction the front edge of the rock is turning, especially toward the end of its trip.

The degree of curl depends on several factors, including the preparation of the ice and the flattening of common paths to the house during the game. Ice on which the rocks curl well is said to be swingy.

The Scots in particular believe that the best quality curling stones are made from a specific type of granite called "Ailsite", found on the Ailsa Craig, an island off the Ayrshire coast. Most curling stones are made from this granite. The handle is coated in metallic paint; the circuitry detects the relative charge of the thrower's hand contact to determine if they are still in contact, and a linear field is established at the hog line to indicate its location to the internal sensor.

Lights at the base of the handle indicate whether contact was sustained past the line or not. Although the rock is designed to be delivered by players grasping the handle as they slide down the ice, a special "delivery stick" may be used by players incapable of delivering the rock in this fashion.

Such a stick is designed to attach to the handle so that it can be released without requiring the player to place a hand on the handle in a crouched position. This allows the game to be played by players with disabilities, as well as those unable to crouch comfortably.

According to the Canadian Curling Association Rules of Curling, "The use of a curling aid commonly referred to as a 'delivery stick' which enables the player to deliver a stone without placing a hand on the handle is considered acceptable. Recreational games are more commonly only eight or even six ends. An end consists of each player from both teams throwing two rocks with the players on each side alternating shots, for a total of sixteen rocks.

If the teams are tied at the completion of ten ends an extra end is played to break the tie. If the match is still tied after the extra end, play continues for as many ends as may be required to break the tie.

The winner is the team with the highest score after all ends have been completed see Scoring below. In international competition each side is given 73 minutes to complete all of their throws.

Each team is also allowed two 60 second timeouts per ten end game. If extra ends are required each team is allowed 10 minutes of playing time to complete their throws during the extra end. One added 60 second timeout is allowed in each extra end. While the first three players throw their rocks, the skip remains at the far end of the ice to guide the players.

While the skip is throwing, the third takes this role. Thus, each time a rock is thrown, there is one player throwing the rock, and another player at the far end. The two remaining players, equipped with brooms, follow the rock and assist in guiding its trajectory by sweeping the ice before the rock.

Sweeping causes the rock to decrease its curl but travel a greater distance. The sweeping players combine directions from the skip, or the thrower, with their own instincts for the weight of the rock, as well as extremely precise timing, to guide the rock into the appropriate position.

Often when giving instructions, the thrower or skip will yell "HARD. Teams confer between throws to determine where they will attempt to place the next rock. There are many variations of these shots, however. Draws are shots in which the stone is thrown only to reach the house, while takeouts are shots designed to remove stones from play.

Choosing which shot to play will determine whether the thrower will use an in-turn or out turn, for a right-handed person, the clockwise and counter-clockwise rotation of the stone, respectively. Possible draw shots include guard, raise, come around, and freeze. Takeout shots include peel, hit and roll, chip and hack. For a more complete listing look at the Glossary of curling terms. These are known as guard rocks.

If the guard rocks are removed, they are replaced and the opponent's rock is removed from play. This rule is known as the four-rock rule or the free-zone rule; some people and leagues play with a three-rock rule, where the rule is in place until three rocks are played. This rule, a relatively recent addition to curling, was added in response to a strategy of "peeling" opponents' guard stones knocking them out of play at an angle that caused the shooter's stone to also roll out of play, leaving no stones on the ice.

Skilled teams leading a game would employ this strategy to prevent their opponents from "stealing" an end scoring without having the last rock, or hammer by placing guard stones and later trying to draw around them and using them for protection.

The team with the hammer could peel rock after rock, which would blank the end, keeping the last rock advantage for another end. While a sound strategy, this made for an unexciting game. This is a typical curling score-board used at clubs, which is vastly different from the ones used on television. Before the game, teams typically decide who gets the hammer in the first end by coin toss or similar method. In tournaments, this is typically assigned, giving every team the first-end hammer in half their games.

In all subsequent ends, the hammer belongs to the team that did not score in the preceding end. In the event that neither team scores, the hammer remains with the same team. Naturally, it is easier to score points with the hammer than without; in tournament play, the team with the hammer generally tries to score two or more points.

If only one point is possible, the skip will often try to avoid scoring at all in order to retain the hammer until the next end, when two or more points may be possible. This is called a blank end.

Scoring without the hammer is commonly referred to as stealing, or a steal, and is much more difficult. Rocks that are not in the house further from the center than the outer edge of the foot ring do not score even if no opponent's rock is closer.

A rock is considered in the house if any portion of its edge is over any portion of the foot ring. Since the bottom of the rock is rounded, a rock just barely in the house will not have any actual contact with the ring, which will pass under the rounded edge of the stone, but it still counts. The score is usually marked on a scoreboard of some sort.

There are two different types of scoreboards used for curling. One is the baseball type scoreboard, which is usually used for televised games. On this scoreboard the ends are marked by columns 1 through 10 or 11 for the possibility of an extra end to break ties plus an additional column for the total.

The number of points each team gets in an end is marked this way. Ook de bekende blauwe spuitjes is mij welbekend. Velen kwamen tot de ontdekking dat het doel van hun aanwezigheid iets anders was als door de overheid voorgesteld! Niet voor niets hebben velen getracht hun uitzending te voorkomen.

Ik hoop oprecht dat de ex-indiegangers niet te veel getraumatiseerd zijn door hun ervaringen daar. Het was en is een pracht land met vele lieve mensen. Janneman, je kakelt nog beter dan een mesjogge kip. Ben ik effies blij dat ik uit de buurt ben!!!!

Groetjes uit kil en lekker nat holland en smakkie voor aida en tot….. Ik werkte als ambulancechauffeur in het Leger des Heilsziekenhuis. Volgens mijn papieren was ik 18, dat ik in werkelijkheid 16 was, was een ander verhaal. Enkele verpleegsters waren uitgenodigd het marinehospitaal te bezoeken, ik bracht ze en liep verder met ze mee. Niks geen tropische ziekten, gewoon geslachtsziekten kreeg ik te horen. Zo leer je nog eens wat. Zo leer je nog eens wat, deze afd. Het was in de tropen een groot probleem en niet alleen bij de Hollandse soldaten.

Kan alleen in de Java Post. De SN werd ook benut om de Pacèt,Kutu² van je lijf te houden di waktu patroullie masuk rimba. Ook honden werden mee in gesmeerd om de vele ongewenste beesies te verwijderen.

En wat het geweer betrefd,in de loop in laten werken ,doorhalen resultaat als een spiegel,zo ook de douw bij ontdekking. De onderste uit de kan.! De hoofdweg waar we woonden, de Kebon Kelapa leidde naar de paratroepen kampement Tegalega in Zuid Bandung. Maar alle gangetjes die eruit kwamen hadden bordjes staan met Verboden Toegang voor Militairen. Al gauw had de plaatselijke bevolking dit herdoopt tot Perboden Ngungang. Verboden te bestijgen Op een dag maakte ik mee dat een militair, gezeten in een becak fiets taxi werd achtervolgd door een schreeuwende vrouw.

Waarschijnlijk heeft hij niet betaald of niet genoeg. Leuk heel leuk…volgens mij werden er voor indie militairen geworven met dezelfde lokkertjes als toendertijd in Harderwijk: Werd er nog gevochten ja?

Wat een appart verhaal. Ik herken wel iets ondanks dat ik er niet ben geweest. Ik wil ze dan graag verwijzen naar http: Uiteraard ook van anderen. Ik mag dan zgn.

Niet genoeg bytes voor de PC om te vertellen……hahaha…. Ik zou niet weten. Het concubinaat was in vele cultuurondernemingen een etterend gezwel, maar ook in de kazernes was het een gruwel. Op de Classisvergadering van was een brief van 12 onderofficieren, waarin deze broeders, er sterk op aandrongen, dat de classis ernstig zou protesteren tegen her toegstane concubinaat in de kazerne.

De 12 deden dat in opdracht van de militaire vereniging later onderofficierenorganisatie Pro Rege. Dit werd dus van hogerhand geregeld. Het was in strijd met de taak van de Christelijke Overheid, een belediging van het gevoel en de overtuiging der christelijke militairen en een bespotting van Gods Woord en gebod. De laatste kan hij ontwijken, de kazerne is zijn woning. Hij kan niet ontkomen aan de verleidingen in de kazerne; binnenskamers, buiten, in de keuken, bij de WC en de wasgelegenheden, op wacht, overal loert de verleidende, lekkende zonde op hem..

De Claasis heeft voortdurend geprotesteerd bij de Overheid tegen zulke hemeltergende toestanden. De Gereformeerde, Protestantse en R. K kerken in Medan bestreden gezamelijk dit kwaad. In Nederland werden waarschuwingen verspreid om geen dienst te nemen bij maatschappijen die zich met dergelijke onzedelijke praktijken ophielden. Deze protesten bleven niet zonder uitwerking. In kon worden gerapporteerd, dat de Overheid zou verbieden het trouwverbod in arbeidsovereenkomsten op te nemen.

Wat het leger betrof werden er ook wel enige vorderingen gemaakt, maar de commissie, die deze zaak behandelde, rapporteerde bij monde van de Heer C. Er diende een goede geestelijke verzorging voor de militairen te zijn, liefst door militaire ouderlingen, de militaire tehuizen moesten worden ondersteund enz.

Naar deze raad is geluisterd ook. Zelf herinner ik me, dat ik, toen ik in mijn dienstplicht moest vervullen, reeds op de 2de of 3de dag in de kazernes ouderling van Oostrum op bezoek had, die alle Gereformeerde jongens kwam opzoeken. In cultures veranderde het ook. Maar in feite was het, zo voegde Dr. De vrouw had haar intrede gedaan in de planterswereld en zij schiep een andere sfeer. Maar niet, dan nadat de kerken hadden gesproken.

Een vraag mijnerzijds die maar gedeeltelijk met het bovenstaande te maken heeft: Heeft u meer autobiografische informatie over de genoemde ouderling Van Oostrum? Haisma is overleden in februari te Tjimahi. Deze zijn in en uitgegeven. Deze vraag stel ik u omdat u naamgenoot bent van Van Oostrum en u mogelijk meer informatie heeft over deze ouderling, KNIL-militair en latere dominee op art.

Heeft u ook een eigen emailadres zodat we buiten de site contact met elkaar kunnen hebben? Duizenden nederlanders werden met bootladingen naar Indië gebracht en deze jong mannen woonden niet in gecontroleerde kampementen,meestal vaak zonder enig normaal vermaak in een land ,met voor hen totaal onbekend gewoonten en zeden. Voorbeeldje; waarom werden 10tallen dames opgepakt ,in een bewaakte kamp te Pulau Braien Medan en daarbij zonder enige vorm van proces opgesloten.

In een tyd voordat de 2 oorlogen politionele acties waren begonnen. Of het vooroorlogs Indië of Totale chaos na betreft , maakt denk ik niet zoveel uit met betrekking tot taboes.

Men spreekt er niet graag over…. Excessen Toch kwamen ook excessen voor. Henk Blom kan zich één geval herinneren: Ik was met mijn bataljon gelegerd in Ambarawa op midden-Java. Er was een korporaal bij mijn bataljon maar ik kende hem niet persoonlijk.

Op een nacht ging hij de kampong in, waar hij aanpapte met een meisje. Hij heeft haar toen verkracht. Ze was heel jong, nog onder de achttien.

Blom beschrijft hoe de zaak aan het rollen kwam: De dader is toen door het meisje aangewezen en hij verdween een jaar in de cel. Ik ben hoofd verpleger geweest van de bamboe kamp te cimahi ,altijd druk in de klienik,want in de buurt is de hoeren buurt tjibolang,het is verboden voorsoldaten maar toch. De reden was dat het opper bevel dit verbood en gevangenis straf zou het resultaat zijn. In tegenstelling gebruikten de Soviets verkrachting als een wapen van oorlog en moedigden hun soldaten aan om te verkrachten.

De grootse massa verkrachting in recorded history De Amerikanen hebben in Duitsland en Italie daar ook schuld aan, alhoewel op een mindere schaal. Er was een geval waar Eisenhower bv. Dat wat anderen hebben uitgespookt doet niet af aan het feit wat Nederlandse soldaten hebben achtergelaten in Indie zoals B. Daar blijkt de ex-koloniaal oom Ben na 60 jaar te ontdekken dat hij een generaties Indische Nedeerlanders gejongd heeft. Beter laat dan nooit..

Heel interessant en goed beschreven verhaal! Ik ben een totok, geboren in in het R. Ziekenhuis van Surabaya — wij woonden in Malang.

Een familielid — van de Poel — is in die rampzalige oorlog van tot als jonge jongen overleden. Godzijdank heeft Piet Scheele het overleefd. Je reageert onder je WordPress. Je reageert onder je Twitter account. Je reageert onder je Facebook account. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten.

Schrijf u in met uw e-mailadres om dit blog te volgen en aankondigingen van nieuwe berichten per e-mail te ontvangen. Naar de inhoud springen.

Over mij Java Post Op zoek? Seks in de tropen Geplaatst op 15 juli door buitenzorg. We waren nog jongens…. Print E-mail Facebook Twitter Pinterest. Dit bericht werd geplaatst in 3. Bersiap en Merdeka, en getagged met dienstplichtigen , politionele actie , seks , Sumatra , voorbehoedmiddelen. Maak dit favoriet permalink. Wat een leuk verhaal. Ja, geheel mee eens.

A nony mouse zegt: Zoiets zou mooi passen in de rubriek: Ben von Stockhausen zegt: Jeanette van Oostrum zegt: Geachte mevrouw Van Oostrum, Een vraag mijnerzijds die maar gedeeltelijk met het bovenstaande te maken heeft: Bij voorbaat dank voor uw reactie.